Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum nr 10 w Gdańsku

rok szkolny 2016/2017


Lp.

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

FORMA ZAJĘĆ

TERMIN

DZIEŃ TYGODNIA

W GODZINACH

1.

 Kropacz Aleksandra

 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego/koło mitologiczne   

Czwartek

13:20 – 14:05

2.

Dunajska Joanna

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

Szkolny DKF - raz w miesiącu

 

Poniedziałek

 

15:05 – 15:50

3.

Górecka Hanna

 Zajęcia wyrównawcze z biologii

 Czwartek

14:20 - 15:05

4.

Górska Joanna

Klub Ciekawej Książki

 

Wtorek

 

14:00 – 15:00

 

5.

Gucwa Miłosław

Zajęcia wyrównawcze z geografii i informatyki (Szachy, piłkarzyki w trakcie konkursu)    / Projekt Zagraj z nauczycielem

Wtorek

 14:30 - 18:00

6.

Kamińska Anna

Zajęcia wyrównawcze z fizyki

Wykłady popularne z fizyki na Politechnice Gdańskiej (trzecia sobota miesiąca)

Czwartek

14:20 – 15:05

7.

Kiciński Tadeusz

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania

Szkolne Koło Caritas

 

Czwartek

 

19:30 – 20:30

 

8.

Wojciechowska Anna

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego

Piątek

14:20 – 15:05

9.

Kowalska Wiesława

 Zajęcia medialne

Środa

14:20 – 15:05

10.

Gesek Bartłomiej

Trening umiejętności społecznych

Poniedziałek

 

15:00-16:00

 

11.

Majewska Joanna

Konsultacje polonistyczne w ramach potrzeb ucznia. Terminy ustalane indywidualnie

wg potrzeb uczniów

wg potrzeb uczniów

12.

Sitek Jolanta

Siłownia - Fitness

Czwartek

16:00 – 16:50

13.

Ostrowska Małgorzata

Klub kibica, fitness, gry rekreacyjne

Poniedziałek

Czwartek

16:00 – 16:45

14.

Przybytkowski Jarosław

Piłka nożna

Zajęcia w siłowni, klub kibica

 

Poniedziałek

Czwartek

16:00 – 16:45

15.

Gałązka Dariusz

Zajęcia wyrównawcze z  WOS-u

wg potrzeb uczniów

wg potrzeb uczniów

16.

Wasiak Beata

Kuźnia pomysłów wg potrzeb uczniów wg potrzeb uczniów

17.

Wilczewski Waldemar

Zajęcia z tenisa stołowego

 

Środa

16:10 – 17:00

18.

Wolaniecka Wiesława

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Czwartek

14:20 – 15:05

 

19.

Zakrzewska Elżbieta

 Zajęcia dodatkowe z chemii

Czwartek

15:05-15:50

 

20.

Zalewska Brygida

Konsultacje matematyczne w ramach potrzeb uczniów. Terminy ustalane indywidualnie.

wg potrzeb uczniów

wg potrzeb uczniów

         
         
          

Dziennikarstwo i Polonistyka

Możliwość wypowiadania się na piśmie realizują uczniowie Dziesiątki na zajęciach z dziennikarstwa prowadzonych przez Beatę Bukowską i Wiesławę Kowalską - nauczycielki języka polskiego, oraz Iwonę Kuźmińską - szkolnego pedagoga. Młodzież uczy się sprawności pióra, form wypowiedzi, poznaje techniki pisania, sposoby prowadzenia dyskusji, uczy się argumentacji i kultury wypowiedzi. Obok tematów literackich podejmuje się rozmowy dotyczące tematów nurtujących młodzież.Twórczość naszych uczniów można zobaczyć tutaj

Szkolny DKF

Pod opieką Joanny Dunajskiej i Joanny Majewskiej, uczniowie uczestniczą w comiesięcznych seansach filmowych w Klubie "Żak".W czasie prelekcji specjalisty zostają przygotowani do odbioru wybranego filmu, natomiast po seansie biora udział w dyskusji.

Koło Historyczne

Zainteresowanie historią uczniowie Dziesiątki mogą rozwijać w kołach historycznych prowadzonych przez Witolda Walczyka i Beatę Wasiak. Pod kierunkiem nauczycielek młodzież pracuje metodami projektu, a uwieńczeniem tych prac są konkursy i inscenizacje. Tradycyjnie przygotowane są uroczystości Święta Niepodległości i Konstytucji 3 Maja oraz zajęcia poświęcone wydarzeniom Grudnia '70. W 1999r. w ramach ogólnopolskich obchodów, mających na celu uczczenie ofiar Zbrodni Katyńskiej w 60 rocznicę został zorganizowany pod patronatem MEN konkurs "Katyń - Golgota Wschodu". Uczniowie przygotowali projekty prezentujące aktualny stan wiedzy. W marcu 2001r. uczniowie wzięli udział w konkursie historycznym "Do wolnej Polski", który był poświęcony XX - leciu "Solidarności", a został zorganizowany Przez Związek Harcerstwa Polskiego Rzeczypospolitej pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wielu uczniów Dziesiątki otrzymało wyróżnienia.

Teatr Decima

Działa w Dziesiątce od połowy lat dziewięćdziesiątych. Patronuje mu Melpomena -muza tragedii, choć na przekór jego znakiem stała się Talio -komedia. Od początku kieruje nim Adam Kijewski - nauczyciel wychowania fizycznego, reżyser, scenarzysta i aktor, absolwent Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Teatr skupia młodzież zafascynowaną sztuką sceniczną. Młodzi aktorzy uczą się dykcji, ruchu na scenie, opanowania, gry, sami wykonują rekwizyty, kostiumy, maski i dekoracje, piszą i poprawiają scenariusze. Grupa dokonuje adaptacji dzieł literackich, parafrazuje je, ale także pokazuje przedstawienia według własnych scenariuszy. Spektakle odbywają się w szkole i poza nią. Grupa pokazywała spektakle dla publiczności Gdańska i uczniów liceum w kazamatach Reduty Napoleońskiej, tradycją stały się też spektakle plenerowe, odbywające się pod gołym niebem i przeznaczone dla całej społeczności szkolnej. Problematyka tych przedstawień i ich forma stają się tematem refleksji i dyskusji na lekcjach języka polskiego.