Uczniowie biorą udział w comiesięcznych seansach filmowych. Odbywają się one w Klubie studentów "Żak". Przed każdym filmem ma miejsce prelekcja specjalisty, a po obejrzeniu uczniowie uczestniczą w dyskusji.