Szóstoklasisto, sprawdź zalety Dziesiątki!

 •  Dziesiątka to szkoła kameralna – wszyscy się znają, więc nie jesteś anonimowy,  możesz liczyć na pomoc,
 •  jesteśmy szkołą bez przemocy,
 •  tworzymy miłą atmosferę,
 • nauczyciele mają zawsze dla Ciebie czas, pomagają Ci w niepowodzeniach, wspierają w sukcesach.

                                       Klasy w roku szkolnym 2016/2017

           oferta klas

 

OFERTA GIMNAZJUM NR 10 W GDAŃSKU

 

          NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

KLASA SPORTOWO - TURYSTYCZNA

Przedmioty wiodące: wychowanie fizyczne, historia, geografia.

W klasie na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych swoje umiejętności i zainteresowania poprzez różne formy aktywności  będą mogli rozwijać uczniowie, którzy przywiązują dużą wagę do poznania historii i kultury najbliższej okolicy i Gdańska.

 Zaplanowane są zajęcia z turystyki, rajdy m.in. rowerowe, nordic walking, wyprawy survivalowe, podczas których uczniowie będą mogli poznać okolicę, jej dzieje i sławne postaci, a także aktywnie włączyć się w tworzenie najnowszej historii dzielnicy.

 

 KLASA INFORMATYCZNA Z ELEMENTAMI GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

 Przedmioty wiodące: informatyka, plastyka.

Oferta skierowana jest do uczniów o predyspozycjach informatycznych i artystycznych z rozwiniętą wyobraźnią przestrzenną i umiejętnością planowania oraz projektowania.

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem programu CorelDRAW, który zawiera wszystko, co jest potrzebne do tworzenia edycji grafiki, animacji i projektowania stron internetowych.

 Dodatkowo uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, brać udział w programach i konkursach wykorzystujących technologię informatyczno-komputerową.

 

 KLASA EKOLOGICZNA

Przedmioty wiodące: biologia, chemia, geografia.

 W klasie realizowany będzie autorski program edukacji ekologicznej i prozdrowotnej.

Część zajęć prowadzona będzie metodami warsztatowymi poza terenem szkoły. Przewidziane są różne wycieczki terenowe i wyjścia do zakładów przyjaznych środowisku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2.

Uczniowie będą mogli rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania na zajęciach dodatkowych oraz brać udział w różnorodnych programach i konkursach związanych z profilem klasy.

 

 Zapewniamy:

 • solidny poziom nauczania,
 • stałą opiekę  pedagoga,
 • klasę integracyjną i terapeutyczną,
 • dostęp do Internetu,
 • świetnie wyposażoną bibliotekę,
 • stołówkę i niedrogie obiady,
 • współpracę ze specjalistycznymi poradniami i ośrodkami pedagogiczno-psychologicznymi.