Misja Szkoły

 Szkoła przyjazna uczniowi i środowisku lokalnemu

Oferta edukacyjna

 • klasa z rozszerzonym językiem angielskim 
 • klasa z programem teatralnym i medialnym 
 • język angielski i niemiecki w każdej klasie 
 • klasy integracyjne 
 • stała opieka pedagoga i psychologa 
 • świetnie wyposażona biblioteka 
 • nowoczesna pracownia komputerowa 
 • nauczyciele specjaliści 
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych 
 • realizacja programu Genius loci... w każdej klasie 
 • niedrogie, smaczne obiady 
 • pozyskiwanie środków dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej 
 • comiesięczne wyjścia do teatrów, galerii, muzeów

Dziesiątka to szkoła kameralna - wszyscy się znają, więc nie jesteśmy anonimowi

 • klasy liczą do 22 uczniów 
 • panuje tu wysoka dyscyplina 
 • jesteśmy szkołą bez przemocy 
 • tworzymy miłą atmosferę 
 • nauczyciele mają zawsze dla Ciebie czas 
 • pomagają Ci w niepowodzeniach, wspierają w sukcesach