Duplikaty dokumentów

wrz 15, 2016

Duplikat legitymacji szkolnej lub świadectwa


Od 1 września 2016 r. opłatę za duplikat legitymacji szkolnej

lub świadectwa należy uiścić na konto szkoły:

Gimnazjum nr 10

ul. Gościnna 17

80-032 Gdańsk

Numer konta szkoły:

                       45 1240 1268 1111 0010 3847 0267

 

 

Niezbędne dokumenty:

Legitymacja szkolna: 

 

 podanie

- zdjęcie
- dowód wpłaty na konto szkoły 9 złŚwiadectwo:

 

 - podanie
- dowód wpłaty na konto szkoły 26 zł

 

 

 

Wykaz placówek Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska. Wpłaty na rzecz Miasta Gdańska przyjmowane są w niżej wymienionych placówkach bez opłat i prowizji.

 

 • Oddział w Gdańsku ul. Gancarska 23, 80-894 Gdańsk
 • Oddział w Gdańsku ul. Cieszyńskiego 36, 80-809 Gdańsk
 • Oddział w Gdańsku ul. Grunwaldzka 92/98, 80-244 Gdańsk
 • Oddział w Gdańsku ul. Balcerskiego 14d, 80-299 Gdańsk
 • Oddział w Gdańsku ul. Ogarna 116, 80-826 Gdańsk
 • Oddział w Gdańsku ul. Dmowskiego 6/2, 80-243 Gdańsk
 • Oddział w Gdańsku ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk
 • Oddział w Gdańsku ul. Rakoczego 17, 80-288 Gdańsk
 • Oddział w Gdańsku ul. Kołobrzeska 43, 80-391 Gdańsk
 • Oddział w Gdańsku ul. Stary Rynek Oliwski 16, 80-321 Gdańsk
 • Oddział w Gdańsku ul. Hynka 6, 80-465 Gdańsk
 • Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 15, 80-557 Gdańsk

oraz w kasie

 • Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. 3 Maja 9
 • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 1 ul. Partyzantów 74
 • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 2 ul. Milskiego 1
 • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3 ul. Nowe Ogrody 8/12
 • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 4 ul. Wilanowska 2

Materiały do pobrania:

http://www.gim10.edu.pl/dokumenty/