• 13.09.2016 - Zebranie z rodzicami
  • 08.11.2016 - Zebranie z rodzicami
  • 13.12.2016 - Zebranie z rodzicami (propozycje ocen semestralnych)
  • 12.01.2017 - Wywiadówka (śródroczna)
  • 14.03.2017 - Zebranie z rodzicami
  • 25.04.2017 - Zebranie z rodzicami
  • 16.05.2017 - Zebranie z rodzicami (propozycje ocen końcoworocznych)