1. 08.09.2016             6. 09.02.2017

 2. 13.10.2016             7. 09.03.2017

 3.10.11.2016              8. 06.04.2017

 4. 08.12.2016             9. 11.05.2017

 5. 12.01.2017           10. 08.06.2017

ze względu na ograniczoną ilość miejsc na poszczególne dyżury

prosimy wcześniej umawiać się telefonicznie pod numerami:

(58) 3090967 lub 604615073